(+359) 883 284 333КОНТАКТИ
0Item(s)

Нямате продукти в кошницата.

Product was successfully added to your shopping cart.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на интернет страницата www.hustler-design.com, наричана по-надолу за краткост „МАГАЗИН”.

 I.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) Чрез МАГАЗИН-а „ХЪСТЛЕР" ЕООД – дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакти: гр. София, квартал „Стрелбище“, п.к. 1304, булевард „България“, блок №19, ЕИК: 202778856; ДДС номер: BG20778856, телефон: 0883284333, e-mail: office@hustler-design.com предлага продукти, разработени под собствена марка.

(2) С настоящите общи условия се уреждат отношенията между „ХЪСТЛЕР” ЕООД от една страна и от друга страна – всяко от лицата, използващи

„МАГАЗИН“, наричано по-надолу „ПОТРЕБИТЕЛ”.

Чл. 2.  За да можете да използвате услугите в „МАГАЗИН“-а, Вие следва изрично да приемете настоящите Общи условия. Това приемане се извършва чрез маркиране на полето „Съгласен съм с общите условия за ползване” при отправяне на запитване към Вас дали приемате Общите условия за използване на „МАГАЗИН“-а.

Чл. 3. „ПОТРЕБИТЕЛ“-ят има право да използва услугите на „МАГАЗИН“-а единствено за лични/нетърговски цели.

             II.ОБЩО ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Чл. 4. „МАГАЗИН“-ът предлага на „ПОТРЕБИТЕЛ“-я възможност за извършване на онлайн заявки за закупуване на стоки. Той Ви предоставя богат избор на собствени дизайнерски продукти, представени по категории с описания, размери и снимков материал.

             III. ПРЕДЛАГАНИ  СТОКИ

  Чл.5 (1) „МАГАЗИН“-ът съдържат оферти относно предлаганите стоки. Тези оферти могат да бъдат отделени и подредени по различни групи и показатели, съобразно желанието на „ПОТРЕБИТЕЛ“-я.

(2) Офертите съдържат основната информация за предлагания продукт (съобразно неговия вид) и цената на продукта. Офертите са придружени със снимков материал.

(3) Указаната във всяка от офертите цена на отделната стока е за един брой от нея.

              IV .РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 6. (1) Можете да пазарувате от „МАГАЗИН“-а  като „Гост” или като „Регистриран потребител”.

Чл. 7.(1) Регистрирайки акаунт, посредством използването на имейл, ще си спестите въвеждането на име, телефон и адрес всеки път, когато пазарувате и освен това получавате допълнителни привилегии.

 (2) „МАГАЗИН“-ът Ви дават възможността да се регистрирате и като юридическо лице, като при регистрацията се въвеждат всички фирмени данни, необходими за издаването на фактура.

(3) При попълване на електронната форма за регистрация ПОТРЕБИТЕЛ-ят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другата изискуема от електронната форма информация, както и да ги актуализира в 7-дневен срок.

В случай, че при попълване на електронната форма за регистрация ПОТРЕБИТЕЛ-ят предостави неверни данни или в срока по предходния член не са отразени настъпили промени в тези данни, „МАГАЗИН“-ът  има право да спрe незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛ-я и достъпа до клиентския му профил.

(4) Преди изпращане на регистрационната форма от ПОТРЕБИТЕЛ-я , същият може свободно да поправя въведената от него информация в тази регистрационна форма.

           V. ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

Чл. 8 (1) Продуктите, които ПОТРЕБИТЕЛ-ят има намерение да купи следва да бъдат добавени от него в неговата „Кошница”.

(2) Добавянето на определена стока в „Кошница”-та става чрез натискане на наименованието или снимката на конкретния продукт и след това натискане на бутона „ДОБАВИ В КОШНИЦАТА”.

Чл. 9. (1) Заявките за покупка на стока се извършват чрез попълване на специален формуляр, намиращ се в „МАГАЗИН“-а.

(2) В заявката автоматично се описват видът, количеството и точната крайна цена (с включено ДДС) на стоките, съобразно съдържанието на „Кошница”-та на ПОТРЕБИТЕЛ-я, което той е въвел по-рано.

(4) При попълването на заявката за покупка ПОТРЕБИТЕЛ-ят се задължава да представи вярна и точна информация.

 Чл. 10. (1) Поръчката е направена с натискане на бутона „ПОРЪЧАЙ” в секцията „ПЛАЩАНЕ”.

(2) Действието по предходната алинея, извършено от ПОТРЕБИТЕЛ,  представлява волеизявление за сключване на договор между ПОТРЕБИТЕЛ-я и „ХЪСТЛЕР“ ЕООД, съгласно условията, посочени в заявката.

(3)При заплащане с карта: Отваря се платежна страница на обслужващата ни банка (ОББ), където въвеждате данните на вашата карта Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация При успешна трансакция (получена авторизация), на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате.

В срок от 1 работен ден от получаване на заявката представител на „ХЪСТЛЕР“ ЕООД изпраща на  ПОТРЕБИТЕЛ-я електронно съобщение, с което потвърждава получаването на зявката.

 

         VI. ОТКАЗ ЗА ДОСТАВКА

Чл. 12. „ХЪСТЛЕР“ ЕООД има право да откаже да достави поръчана стока поради технически или организационни причини. За този отказ се изпраща изрично уведомление до ПОТРЕБИТЕЛ-я на посочената от него електронна поща.

          VII. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Чл. 13. Доставката на стока, поръчана чрез използването на „ МАГАЗИН“-а, се извършва при описаните в този раздел условия.

Чл. 14. Доставките ще се осъществяват чрез куриерска фирма „Рапидо” АД.

Чл. 15. Доставката на територията на Република България е безплатна за поръчки на обща стойност над 100 (сто) лева. За поръчки под тази стойност доставката се заплаща в рамките на 4,50 лв. Поръчаната от ПОТРЕБИТЕЛ-я стока се доставя от 2 до 3 работни дни от изпращане на заявката при условие, че адресът за доставка е валиден и е посочен точно.

Чл. 17. Поръчаната стока се превозва в подходяща опаковка, съгласно особеностите й и използвания транспорт за доставка.

Чл. 18.(1) Поръчаната стока се доставя на адреса, посочен от ПОТРЕБИТЕЛ-я в изпратената от него заявка.

(2) ПОТРЕБИТЕЛ-ят е длъжен да осигури достъп и възможност за получаване на стоката на адреса.

(3) Ако ПОТРЕБИТЕЛ-ят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за оттеглена и „ХЪСТЛЕР” ЕООД се освобождава от задължението си да изпълни доставката.

(4) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛ-ят потвърди желанието си да получи поръчаната стока след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по втората доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и разходите за първата доставка.

             

              VIII. ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ

Чл. 19. „ХЪСТЕР” ЕООД напомня за наличието на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

             IX. OТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА

             Получената стока

 Чл. 20 (1) ПОТРЕБИТЕЛ, пoдал заявка за купуване на стока от „МАГАЗИН“-а, има право да  върне тази стока само в следните случаи:

1. Ако доставената стока не е тази, която е поръчана от ПОТРЕБИТЕЛ-я;

2. Ако доставената стока е с недостатъци;

3. Ако при транспортирането стоката е била повредена;

4. Ако цената, която ПОТРЕБИТЕЛ-ят следва да заплати, не е тази, която е била посочена в „МАГАЗИН“-а;

5. Ако не е спазен срокът за доставка.

(2) Извън случаите, изброени в предходната алинея, ПОТРЕБИТЕЛ-ят няма право да откаже да получи и заплати стока, за която е подал заявка за закупуване. В случай че ПОТРЕБИТЕЛ-ят стори това, той дължи заплащане на извършените разходи за доставката и за връщане на стоката обратно на „ХЪСТЛЕР“ ЕООД.

Чл. 21.(1).След получаване и заплащане на стоката, ПОТРЕБИТЕЛ-ят може да поиска връщането й на „ХЪСТЛЕР“ ЕООД и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:

1. Ако стоката има недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;

2. Ако при употреба на стоката се установи, че тя има дефект, който я прави негодна за предназначението й;

3. В случаите на отказ от договора съгласно разпоредбите на чл. 25-28 от тези Общи условия.

(2) ПОТРЕБИТЕЛ-ят може да упражни правата си по предходната алинея в случай, че представи касовата бележка за закупуването на продукта.

Чл. 22. Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 3 (три) работни дни след получаване на уведомление за несъответствието, изпратено от ПОТРЕБИТЕЛ-я до „ХЪСТЛЕР“ ЕООД посредством системата.

 

 Чл. 23. В случай на желание от страна на ПОТРЕБИТЕЛ-я да замени закупен артикул от „МАГАЗИН“-а срещу същия артикул в друг размер или срещу друг артикул, закупеният артикул се изпраща обратно с куриер, като се следва процедурата, описана в системата за връщане и замяна за сметка на ПОТРЕБИТЕЛ-я само и единствено при условие, че стоката е в първоначалния си вид и не е била използвана, както и че опаковката и касовата й бележка са запазени.

 

(2) Заместващият артикул се изпраща на ПОТРЕБИТЕЛ-я, съгласно разпоредбите на настоящите общи условия, на посочения от него адрес за доставка, за сметка на „ХЪСТЛЕР“ ЕООД при условие, че поръчката попада в промоционалните условия за безплатна доставка.

Чл. 24. (1) ПОТРЕБИТЕЛ-ят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи с изключение на разходите, предвидени в чл. 26, ал. 2 и чл. 27 в 14-дневен срок, считано от датата на:

1. приемане на стоките от ПОТРЕБИТЕЛ-я или от трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛ-я.

2. приемане на последната стока от ПОТРЕБИТЕЛ-я или трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛ-я, когато ПОТРЕБИТЕЛ-ят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно.

(2) „ХЪСТЛЕР“ ЕООД предоставя на ПОТРЕБИТЕЛ-я стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 от Закон за защита на потребителите. Този формуляр представлява Приложение № 1 към настоящите Общи условия.

(3) За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛ-ят трябва да уведоми за името си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението му да се откаже от договора с недвусмислено заявление. За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛ-ят може да използва стандартния формуляр за отказ, представляващ Приложение № 1 към настоящите Общи условия  или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора.

(4) Решението за отказ от договора може да се изпрати на електронната поща на „ХЪСТЛЕР“ ЕООД – office@hustler-design.com,  или да се изпрати на хартиен носител на адрес: гр. София, квартал „Стрелбище“, бул. „България“, бл. 19.

 

(5) За да спази ПОТРЕБИТЕЛ-ят срока за отказ от договора, е достатъчно да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора, посочен в чл. 23, ал. 1, т. 1 и 2.

 Чл. 25. (1) Ако ПОТРЕБИТЕЛ се откаже от сключен между него и  „ХЪСТЛЕР“ ЕООД договор, „ХЪСТЛЕР“ ЕООД ще възстанови на ПОТРЕБИТЕЛ-я всички плащания, които е получил от него, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от ПОТРЕБИТЕЛ-я начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от „ХЪСТЛЕР“ ЕООД), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛ-ят информира „ХЪСТЛЕР“ ЕООД за неговото решение за отказ от договора. „ХЪСТЛЕР“ ЕООД ще извърши възстановяването като използва същото платежно средство, използвано от ПОТРЕБИТЕЛ-я при първоначалната транзакция, освен ако ПОТРЕБИТЕЛ-ят изрично не се съгласи за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за ПОТРЕБИТЕЛ-я.

(2) „ХЪСТЛЕР“ ЕООД няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато ПОТРЕБИТЕЛ-ят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от „ХЪСТЛЕР“ ЕООД.

(3) „ХЪСТЛЕР“ ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато ПОТРЕБИТЕЛ-ят не му представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(4) В случай на отказ от договора, ПОТРЕБИТЕЛ-ят следва да изпрати или да върне обратно стоките на „ХЪСТЛЕР“ ЕООД или на адрес гр. София, квартал „Стрелбище“, бул. „България“, бл. 19 , без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след датата на получаване. Срокът се счита за спазен, ако ПОТРЕБИТЕЛ-ят изпрати обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. 

 

Чл. 26. В случай на отказ от договора, ПОТРЕБИТЕЛ-ят трябва да поеме преките разходи по връщане на стоките. В случай на отказ от договора ПОТРЕБИТЕЛ-ят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Чл. 27. В случай на отказ от договора, ПОТРЕБИТЕЛ-ят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Чл. 28. Връщане и замяна на бельо и бански не се извършва. 

         X. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 29. Заплащането на цената на поръчана стока се извършва по един от следните начини по избор на ПОТРЕБИТЕЛ-я:

1. С наложен платеж – в момента на извършване на доставката сумата се предава на служителя на куриерската фирма.

2. С банкова карта.
Приемаме плащане със следните карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY.
Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode.
Максималната сума за трансакция е 10 000 лева.
При извършване на плащането, Вие трябва да попълните следната информация:
- Номер на Вашата карта
- Код за сигурност (CVV) – това са трите числа, изписани на гърба на картата.
- Дата, до която е валидна Вашата карта – информацията е изписана на Вашата карта.
- Име, изписано върху картата – молим, изпишете точно името, което е изписано върху Вашата карта.
При транзакция с карта с цел Покупка (PURCHASE) плащането се извършва веднага.

Валутите, с които могат да бъдат направени покупки в сайта са" Български лев (BGN), Евро (euro)
                                                                          

            XIII. ЛИЧНИ ДАННИ И ТЯХНАТА ЗАЩИТА

 

Чл. 30. (1) „ХЪСТЛЕР” ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. 

(2) „МАГАЗИН“-ът гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от ПОТРЕБИТЕЛ-ите посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване на тази информация е възможно единствено в случаите, когато тя е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. 

(3) „ХЪСТЛЕР” ЕООД може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на „МАГАЗИН“-а, за да изготвя вътрешни статистики за целите на маркетинговите си кампании.

Чл. 31. (1) С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛ-ят се съгласява с обработването на личните му данни.

(2) ПОТРЕБИТЕЛ-ят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „ХЪСТЛЕР” ЕООД на посочените в „МАГАЗИН”-а адрес и имейл за контакти.

Чл. 32. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛ-ят приема употребата на „бисквитки“ от страна на „ХЪСТЛЕР” ЕООД , които ни помагат да ви предоставим възможно най-добрата според нас услуга.

Чл. 33. По отношение на картовите данни като търговец, не разполагаме с достъп до тях, а само обслужващата банка.

За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:
Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

                XIV. ГРАНИЦИ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 34. „ХЪСТЛЕР” ЕООД прави всичко възможно, за да поддържа в „ОНЛАЙН МАГАЗИН“-а вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

 

(2) В случай на промяна в Общите условия, новите Общи условия не се прилагат към отношенията, възникнали във връзка с покупка на стоки чрез използването на „МАГАЗИН“-а, за която ПОТРЕБИТЕЛ-ят е направил заявка.

             XV. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 35. По смисъла на настоящите общи условия „бисквитки”-те могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител в „МАГАЗИН“-а  като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от ПОТРЕБИТЕЛ-я не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт. Друго приложение на бисквитките е поддържането на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на „МАГАЗИН“-а  (представяне на различни страници за различните ПОТРЕБИТЕЛ-и), и за проследяване на достъпа на отделни ПОТРЕБИТЕЛ-и до даден сайт.

Чл. 36. Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на публикуването им в САЙТОВЕТЕ.

 

Приложение № 1 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора за покупка:

 

До „ХЪСТЛЕР“  ЕООД, имейл: office@hustler-design.com

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки: 

 

Поръчка номер: xxxxxxx от дата dd.mm.yyyy, получена на дата dd.mm.yyyy

Име и фамилия на потребителя:

Телефон на потребителя:

Адрес на потребителя:

 

Подпис на потребителя: 

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

Дата: dd.mm.yyyy

 

Може да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Може също така да попълните и подадете по имейл информацията от формуляра за отказ или да изпратите съобщение, съдържащо вашето заявление за отказ и упоменатите във формуляра данни чрез формата за контакт на Платформата. Ако използвате тази възможност, ние ще ви потвърдим по имейл и/или телефон получаването на отказа.

Допълнителна потребителска информация за процедурата по отказ от поръчка и връщане на стоки вижте на „МАГАЗИН“, секция „Връщане и замяна“.